top of page

Ylläsjärven latukahvilan asemakaavamuutos, Ylläsjärvi

Muutoksessa (1,17 ha) mahdollistettiin uuden latukahvilan ja sen yhteyteen sijoittuvien lomarakennusten rakentaminen Ylläsjärven pohjoisrannalle.

Asemakaavamuutoksessa lisättin rakennusoikeutta suunnittelualueelle yhteensä 350 k-m², jonka myötä mahdollistetaan latukahvilan rakentaminen sekä nykyistä asemakaavaa laajempi lomarakentaminen.


Kuvia projektista

bottom of page