top of page

Tornion matkailun Master Plan, 2018-2019

Tornion matkailun Master Plan-hankkeen tavoitteena oli laatia Torniolle matkailualan
kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään kaupungin matkailualan
kehittämisen kannalta konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet.

Tärkeäna oli myös sitouttaa keskeiset toimijat mukaan kehittämistyöhön. Hankkeen lopputuloksena laadittiin vuoteen 2030 ulottuva kolmivaiheinen tiekartta. Hankkeella on merkittävä vaikutus koko Meri-Lapin alueen matkailun kehittämisessä. Kyselyiden, haastattelujen ja työpajojen pohjalta laadittiin Tornion matkailun kehitystoimintaa ohjaava, yrittäjä- ja liiketoimintalähtöinen matkailun Master Plan, joka suuntaa kehittämistyötä, maankäytön suunnittelua ja investointeja.

Kuvia projektista

bottom of page