top of page

Rovaniemen kävelykadun käyttöopas 2021

Rovaniemen kävelykadun käyttöoppaan tehtävänä on ohjata kävelykatualueen ympärivuotista ulkotilan vuokraus- ja tapahtumakäyttöä.

Käyttöoppaasta löytyy ohjeet paikan (tai kadunosan) vuokraamiselle kävelykatualueelta, ohjeet kävelykadun tapahtumien lupien hakemista ja myöntämistä varten, toimenpiteet ja vastuutahot vuosikalenterin mukaisille kausille sekä kehittämistoimenpiteet kävelykadun laajentamiselle Koskenrantaan. Lisäksi käyttöopas ohjaa pystytettävien rakenteiden laatua ja rakennustapaa Rovaniemen oman design-ilmeen ja yhdenmukaisen kaupunkikuvan saavuttamiseksi.

Kuvia projektista

bottom of page