top of page

Kittilän kirkonkylän kyläilmeen, viihtyisyyden, vetovoiman ja toiminnallisuuden kehittäminen, 2019

Tämän suunnittelutyön tavoitteena on ollut ideoida ja suunnitella Kittilän kirkonkylän keskeisimpiä alueita siten, että ne lisäävät alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta alueen asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta.

Suunnittelualue on rajautunut karkeasti Kittilän kirkonkylän keskeisimmille alueille välillä Sodankyläntien risteys – Ylläksentien risteys. Suunnitelmassa on ideoitu alueen maankäyttöä, viheralueiden käsittelyä sekä valaistusta. Lisäksi on laadittu ideasuunnitelmat torille, Karinnokan alueelle sekä uimarannalle. Lisäksi on ideoitu älyteknologian hyödyntämismahdollisuuksia taajama-alueella. Työn lähtöaineistona on käytetty Kittilän kunnan keräämiä alueen asukkaiden ja yrittäjien näkemyksiä Kittilän keskustan kehitystarpeista. Suunnittelutyö on laadittu asemakaavan tarkistuksen ja laajennuksen pohjatyöksi.


Vastuullisena projektipäällikkönä toimi Saara-Kaisa Konttori, maankäytön osiosta vastasi Jarmo Lokio.

Kuvia projektista

bottom of page