top of page

Kemin etelärantojen maankäytön kehittämissuunnitelma, 2018

"MERI-KEMI" eli Kemin ydinkeskustan eteläosassa sijaitsevalle Mansikkanokan ja Pajarinrannan alueelle laadittiin maankäytön kehittämissuunnitelma.

Työ piti sisällään maankäytön analyysin, rakeisuustarkastelun, 3D-mallintamisen ja rakennusoikeuslaskelmat käyttötarkoituksittain koko alueen osalta.


Kehittämissuunnitelmassa tutkittiin Kemin etelärantoja osana ydinkeskustaa ja saavutettavuudeltaan etenkin ajoneuvoliikenteen osalta erinomaisena alueena. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on nostaa Kemin vetovoimaisuutta etenkin asumisen ja matkailun näkökulmasta uudelle tasolle. Mansikkanokan alue tulee tarjoamaan asumista, majoitusta, ohjelma- ja virkistyspalveluja sekä monipuolisia elämyksiä Kemin kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti parhaalla ydinkeskustan alueella.


Projekti on toteutettu yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa.

Kuvia projektista

bottom of page