top of page

Kalliojärvi Gorge Lake Arctic Resort -asemakaava, Salla

Asemakaavalla on mahdollistettu kokonaisvaltaisia luonto- ja elämyspalveluja tarjoavan matkailu- ja loma-asuntoalueen toteuttaminen luonnonkauniiseen Kalliojärven ympäristöön.

Peräti 203,5 hehtaarin kokoinen alue on luonnonarvoiltaan erityislaatuinen järveen laskeutuvine kallioleikkauksineen ja tunturinäkymineen. Erityistä huomiota on kiinnitetty alueelle sijoittuvan rakentamisen sijoittumiseen luonto- ja maisemaolosuhteet huomioiden sekä itse rakentamisen korkealaatuiseen ja arkkitehtonisesti ainutlaatuiseen toteuttamiseen.

Kuvia projektista

bottom of page