top of page

Ainiovaaran kehittämissuunnitelma, Ylitornio

Ylitornion Ainiovaaran kehittämissuunnitelman tehtävänä on alueen toiminnallisuuden ja visuaalisen ilmeen kehittäminen houkuttelevaksi ja monipuoliseksi ympärivuotiseksi virkistys-ja urheilukeskukseksi.

Työn aikana erityistä huomiota kiinnitettiin suunnitelman vaiheittain toteutettavuuteen. Lisäksi suunnitelmassa luotiin liikennejärjestelyiltään selkeä ja turvallinen ratkaisu. Alue koostuu kahdeksasta eri osa-alueesta, joille luotiin yhtenäinen visuaalinen ilme ja luotiin suunnitelmalla edellytykset kehittää Ainiovaarasta ympärivuotinen virkistys- ja urheilukeskus.

Kuvia projektista

bottom of page